AroCalc

Mitmemõõtmeline  arvutuslaud. Kasutusvaldkonnaks on keskkonnamuutujate arvutused, EEG andmete analüüs jms. Saab teha arvutusi hulkadega. Näiteks:CO2 emissiooni arvutamine. Kütused jagunevad vedelad ja tahked. Vedelad kütused jagunevad bensiin ja diiselkütus. Igal kütuseliigil on oma energiabilanss. Emissiooni arvutamisel tabelarvutuse vahenditega tuleks kasutada korduvaid risttabeleid. AroCalc-s saab sellist arvutust teha ühe valemiga. Keerulisemates lahendustes võib olla mitmemõõtmelisi struktuure aga valemite süntaks on väga lühike ja arusaadav. Näiteks liida vedelate kütuste emissioonide summa.