EstFond

Läbi andmesüsteemi on võimalik esitada projektitaotlusi ning teha kõiki projektiga kaasnevaid toiminguid. Taotluse koostamine, esitamine, kontrollimine, hindamine, otsustamine ja seire.