EstLIMS

Labori infosüsteemt EstLIMS on arvuti tarkvara proovide, analüüside, laboratooriumi personali, instrumentide, standardite, rahalise arvestuse, töövoogude ja muude labori funktsioonide ühtseks haldamiseks.