Teadmusjuhtimise keskkond "Tuutu"

Andmehõive patent 2003 a. nr.00401. Andmete struktuuriga kodeeritakse tema omadused 

Goals-Question-Metric (GQM)
GQM meetod aitab juhtida keerulisi projekte. Vajadus selle meetodi väljatöötamiseks tekkis NASA kosmose projektides 1970 aastate lõpul.  Oluliseks osutus küsimus:  kuidas leida projekti takistavaid mustreid?  Lahendus leiti GQM paradigmade abil. See on praktiline struktuur, et koguda kokku kõik mõõtmisega seotud probleemid. Meetodika annab võimaluse määrata õiged mõõdikud ja teha kooskõlastatult mõõtmist.  Leida vastuolulised eesmärgid ning vähendada samasuguseid väärtusi mõõtvate mõõdikute hulka. https://tuutu.eu