Mis on Tuutu?

Tuutu on struktureeritud teadmusjuhtimise ja töövoo korraldamise keskkond, mis sobib nii suurema grupi ühiseks töötegemiseks kui ka personaalseks mõttehalduseks ja intellektuualse kapitali loomeks. Tuutu eraldatus, unikaalsus koos kasutaja enda võimalusega elemente krüpteerida teevad Tuutust turvalise  keskkonna.

Tuutu põhineb struktuuride kasutamisel info liigendamiseks. Struktuurne mõtlemine võimaldab luua loogilise, kindla järgnevusega ülesehituse ilma vajaduseta seda pikalt lahti kirjutada. Andmestruktuur näitab andmetüüpi, seoseid, aega ja kasutajat ning sisaldab konteksti. 

Üheks olulisemaks Tuutu kasutusvaldkonnaks tänapäeval on info talletamine erinevatest välistest allikatest. Sellest tulenevalt saab Tuutuga siduda infovooge muudest struktureeritud programmidest ning keskkondadest nagu Mindstream ja Workflowy; koondada konkreetset teemat puudutavaid internetilehekülgi ning neis leiduvaid mõtteterasid; põimida infovoogudesse teemakohaseid faile. 

Kokkuvõtlikult võimaldab Tuutu ühte kohta kokku tuua mõtteid ja informatsiooni ükskõik millisel moel ja ükskõik millisest allikast, luues seejuures info omandamist, analüüsimist ja üleüldist kasutamist lihtsustavaid struktuure. Lisaväärtust annab võimalus siia koondatud teadmisi jagada teiste inimestega, luua ühistöögruppe teadmistepagasi täiendamiseks ning muuta ühiste töövoogude läbiviimine kiiremaks. 

Lühiülevaade veel mõndadest kasulikest kasutusaladest, mida Tuutu võimaldab:  Projektide juhtimine, töövoogude juhtimine, eesmärkide juhtimine (GQM mudel), tulemuskaartide põhjal töövoogude analüüsimine; Sünopsistepõhine keeleõpe struktuurse mõtlemise toel; Dokumentide haldus: ODT dokumendi generaator, Freemind (.mm) ja Workflowy (OPML) vastastikune import/eksport; Ärijuhtimine: lepingu- ja arvemallide koostamine, toodete, klientide, lao, broneerimise, ostu ja müügi haldamine.

Märksõnad

Balanced Scorecard (BSC); 
Document generator; 
Mind-mapping: Freemind, Mindstream; 
Project management; 
OPML; 
OpenOffice; 
QGM model; 
Workflow, Workflowy; 
XML; 

Esmakordne kasutamine

Registreerige end kasutajaks vajutades nupule "Sign up". 
Edaspidi on kasutajajuhendi sammude juures ka illustreerivad pildid, mis täpsustavad mingeid kirjeldatud samme.

Registreerumine

Enda konto loomiseks Tuutu keskkonnas tuleb täita "Sign up" nupule vajutades avanev vorm. Peale vormi täitmist saadetakse Sulle e-mail, millega tuleb konto aktiveerida. Peale aktiveerimist saab sisse logida ja tegutsema hakata! 
Administraatorkasutaja saab teha uusi Tuutusid ja sinna osalejaid lisada. Osalejad ise uusi Tuutusid luua ei saa, nad saavad osaleda administraatorite poolt loodud Tuutudes, kuhu nad on kutsutud.

 

Tuutu ülesehituse tutvustus

Tuutusse sisse logides kuvatakse kasutajale Tuutude tabel, kus ta on ise kas osaleja või administraator. 
Ülal paremal on riigilipuga tähistatud kasutajaliideses kasutatav keel, mida saab muuta sellele vajutades.  Ühel ajahetkel saab sama kasutaja olla sisselogitud ainult üks kord. Teine samanimeline kasutaja logitakse välja. Juhul, kui oled unustanud eelmises kasutuskohas oma Tuutu sulgeda, siis tehakse uus sisselogimine ja vana sisselogimine suletakse. 

Tuutude sees avaneb teistsugune vaade, mis koosneb kahest osast. Vasakul on konkreetse Tuutu struktuur, mis kujutab endast puud ning paremal kuvatakse valitud elemendi ehk puu ühe oksa või lehe detaile. 
Iga loodud Tuutu omab struktuuri, mida kasutaja ise loob sinna elemente lisades. 

Tuutude loomine

Tuutude tabelis vajuta nupule "Uus" ja avaneb uue Tuutu loomise aken. 
Siin saad sisestada nime, valida teema, keele, algus- ja lõpukuupäeva ning prioriteedi. Ühtlasi on võimalik Tuutule lisada memo. Salvestamiseks vajuta ülal vasakul paiknevale salvestamise nupule. 
Tuutu on loodud ja minnes tagasi, näed seda ka Tuutude tabelis. Edasi saad hakata uusi elemente lisama ja seeläbi saad ise uue struktuuri luua.

 

Tuutu elementide loomine

Kui Tuutu on loodud, saab hakata sinna lisama elemente. Selleks vajuta nuppu "Lisa" või sellel asuvat noolekest, kui soovid lisata faili/linki, struktuuri või arvet. 
Elementi lisades saad sellele anda nime, valida tüübi ja nähtavuse. Allpool on memo ehk teksti lahter. Peale salvestamist säilib element struktuuri osana. 
Vaikimisi tüüp on pealdis, seda saab valida vastavalt vajadusele ja ka situatsioonile, näiteks pakk, kommentaar, töö jne. Paki korral toimib loodud element nagu salvestatud struktuur - sellest loe lähemalt funktsionaalsuse alt alampunktist 3.2.3 Struktuurid. 
Vaikimisi on element kõigile nähtav, kes konkreetsesse Tuutusse kutsutud on. Varjatud nähtavus varjab elemendi teiste eest ära, piiratud nähtavusega saab valida, kes (teemade kaupa) tohib elementi näha.

 

Mobiilse seadme tugi

Tuutut saab kasutada ka mobiilse seadmega. Selleks kohandub Tuutu automaatselt mobiilse seadme ekraaniga. Vajadusel muutke vaadet seda suurendades või vähendades.

Tuutu funktsionaalsus

Tuutul on palju erinevaid omadusi ja spetsiifilisemaid funktsioone. Alljärgnevalt on ära toodud ülevaade neist funktsioonidest ja selgitused nende kasutamiseks.

Failid, lingid ja pilveteenused

Tuutus on mitmeid võimalusi oma failide ja muude viidete kasutamiseks struktuurides. Kuigi Tuutu ise pole suuremamahuliste failide hoidmiseks ette nähtud, on mugavalt võimalik oma faile pilveteenuste (hetkel vaid Google Drive) abil oma Tuutu struktuuridega siduda. Samuti on võimalik lisada linke ja vajadusel saab ka väiksemaid faile Tuutusse endasse üles laadida. 
Selleks tuleb vajutada projekti sees või sobiva elemendi juures nupu "Lisa" kõrval noolekesele ja avanevast rippmenüüst "Uus fail või link". Edasi saab valida, kas lisada oma arvutist fail, kopeerida link või lisada fail Google Drive'ist.

Failid

Kuigi Tuutu pole otseselt mõeldud suuremamahuliste failide hoiustamiseks, on kasutajale eraldatud 25MB ruumi, kuhu ta saab oma faile üles laadida. 
Selleks tuleb vajutada "Lisa" -> "Uus fail või link" ning valida fail. 
Enda poolt üles laetud faile on võimalik vaadata Tuutude tabelis "Failid" nupule vajutades. Kuvatakse failide register ning üksikasjalikult nende ID, nimi, suurus ning seotud projekt ja teema. Ühtlasi on võimalik siit oma faile kustutada ja parandada.

Lingid

Infot internetist otsides on tavaliselt erinevatel veebilehtedel vajalik info laiali ning kõige ümberkirjutamine pole otstarbekas. Sellisel juhul on mugav koondada vastavad lingid ühe vastavasse projekti, lisades iga linki kui uut elementi ja lisades sellel lingil oleva eriti olulise info memona. 
Seda protsessi kiirendab veelgi Tuutu ühilduvus Google Chrome brauseriga spetsiaalse laienduse kaudu. Seda kasutades tekib Chrome brauserisse nupp kiireks linkide kopeerimiseks Tuutusse. 
Et enda arvutis Google Chrome brauseriga kasutada Tuutu laiendust: 
http://tuutu.eu/avalik/tuutu_links_ver1.1.zip 
1) Paki zip fail (tuutu links ver1.1.zip) lahti, ava Chrome seaded -> laiendused -> laadi arendaja režiimi laiendus; 
2) Paremale ülaserva tekib kollane ikoon ToDo; 
3) Valige Tuutus õige fookus, kuhu lingid salvestatakse. Interneti sirvimise käigus saate oma lingid 1 nupulevajutusega Tuutus valitud kohta salvestada; 
4) Juhul kui lehel on selekteeritud tekst, viiakse see automaatselt Tuutu lingi memosse.

Pilveteenused

Hetkel on pilveteenustest Tuutusse sisse ehitatud Google Drive, tulevikus lisanduvad ka teised alternatiivid.
Google Drive pakub kasutajatele 15GB tasuta kettamahtu oma pilveserveris. Täpsemat infot Google Drive teenuse kohta loe: https://www.google.com/drive/
Oma failide Google Drive teenusesse salvestamiseks tuleb esmalt omada Google kontot (selle saab teha aadressil http://accounts.google.com). Seejärel piisab vaid "Lisa fail" vaates "Google Drive Link" valimisest ning on võimalik autoriseerida Tuutus selle konto kasutamine käesoleva sessiooni vältel. Peale seda käib failide üleslaadimine tavapärasel moel ning Tuutus kuvatakse selle faili Google Drive linki.
Ühtlasi võimaldab selline teguviis kasutajal tekitada omale Tuutu siseselt süstemaatiline ülevaade oma Google Drive failidest.

Dokumendihaldus ning andmete import ja eksport

Tuutu toetab teistest keskkondadest andmete importimist, et neid Tuutus kasutada, samuti on võimalik Tuutus loodavaid struktuure eksportida, et neid kasutada ka teistes keskkondades. Taoline võimalus toetab Tuutu kasutamist teistes, piiratud andmemahuga keskkondades (näiteks Workflowy) loodud struktuuride ja andmete arhiveerimist. 
Toetatud on import/eksport keeltes XML ja OPML, ühtlasi saab importida ja eksportida struktuure Tuutu ja FreeMind keskkondade vahel. Tuutust on võimalik ka eksportida ka ODT dokumente või tavalisi tekstifaile. 
Importimiseks ja eksportimiseks on Tuutu sees valik "Import/eksport", millele vajutades avanevad erinevad valikuvariandid. 
Samuti on võimalik struktuure salvestada ja niiviisi lihtsustada korduvaid tegevusi.

Võimalused importimiseks

OPML kujul andmete importimiseks Tuutusse tuleb "Import/eksport" menüüst valida "OPML kopeeri/aseta" ja seejärel avanevas aknas abiteksti asemele asetada (paste) OPML tekst ning vajutada nupul "Import". 

Kui tahetakse valida fail importimiseks oma arvutist, tuleb "Import/eksport" menüüst valida "Import" ning avanevas vaates avada soovitud fail. 
Toetatud failiformaadid: 
.xml - arhiiv 
.opml - opml fail 
.mm - Freemind 
.ini - ini struktuur

Võimalused eksportimiseks

Eksportida saab dokumente (tekstifail, ODT, OPML) ja FreeMind (.mm) ning XML faile.

Dokumentide (tekstifail, ODT, OPML) eksport

Avades "Import/eksport" menüüst valiku "Eksport dokument", saab valida, millest dokument koostada ja seejärel tuleb vajutada kas "Tee aruanne", mis koostab tekstifaili või "ODT dokument", mis koostab ODT dokumendi. Vajutades nupul "OPML", genereeritakse OPML tekst.
OPML kujul saab andmeid eksportida ka siis, kui "Import/eksport" menüüst valida "OPML kopeeri/aseta". Et kaasata struktuuri ka Tuutu metasümbolid, tuleb selle valiku ette enne eksporti linnuke märkida. Peale seda vajutades nupule "Eksport", genereeritakse OPML tekst.

Failide (XML, FreeMind) eksport

Avades "Import/eksport" menüüst valiku "Eksport FreeMind", genereeritakse ja laetakse alla FreeMind keskkonnas kasutatav .mm laiendiga fail.
Avades "Import/eksport" menüüst valiku "Eksport XML", genereeritakse XML fail.

Struktuurid

Tuutus loodud struktuuridel saab säilitada hetkeseisundi. Nii saab korduvate struktuuride korral hoida kokku aega, kasutades ühte struktuuri ja seda vastavalt vajadusele muutes. 

Struktuuri säilitamiseks vali elemendi vaates "Import/eksport" ning vajuta nupule "Kopeeri struktuur". Loodud struktuuri kõigi elementide uueks omanikuks on struktuuri looja. 
Paketi struktuuri kopeeritakse kõik võimalikud elemendid (failid, lingid, tõlked jne; v.a. kontrolliga keelatud). 
Pealdise struktuuri ei kopeerita küsimuste vastuseid, linke ja faile, luuakse nn. tühi struktuur. 
Struktuur ei tee elementide atribuutide ümberarvutamist (töö % ja muu arvutatav info tuleb hiljem vajadusel ümber arvutada). 
Salvestatud struktuuri lisamiseks vajuta nupule "Lisa" ning vali "Struktuur". 

Ülevaate oma struktuuridest saab vajutades Tuutude tabelis ülal kolme punktiga tähistatud ikoonile ja valides "Struktuurid".
 

Filtrid ja sorteerimine

Tuutude tabeli tulba filtreerimiseks märksõna järgi vajuta tabeli päises asuvale filtri ikoonile. Avanevas aknas on võimalik filtreerida projekti nime, kasutaja ja teema järgi.
Tuutu sees projektide filtreerimiseks vajuta filtri ikoonile, mis avab akna filtreerimistingimuste seadmiseks.
Projektide sorteerimiseks on tuutu päises lahter, mis võimaldab sorteerida tähestiku ja loomise ning muutmise kuupäevade järgi.

Projekti ja töövoo juhtimine

Projekti ja töövoo juhtimiseks on võimalik Tuutus luua selle töövoo jaoks oma struktuur, projekti kulgedes esitada erinevatele punktidele jooksvalt küsimusi-vastuseid, otsustada tehtud tööde üle neid hinnates, hääletades. GQM-mudeli põhjal võimaldab Tuutu eesmärkide juhtimist korraldada ja projekti kulgemisest annab ülevaate töövoo raport ja tulemuskaart.

Lisades projekti elemendi kui töö, saab käsitleda selle töö arengut ja määrata töö prioriteedi. Peale töö valmimist on võimalik seda näidata, määrates staatuseks OK.

Projektis osalejate vahel info liikumist toetab Tuutusse sisseehitatud kalendri ja teadete kasutamine, kasutajad saavad lisada projekti elementidega seotud kalendrimärkuseid, millest saavad projektis osalejad ka teate. Lisaks sellele on ka otse võimalik kasutajate vahel teateid saata.

Raportid

Töövoo kajastamist toetab Tuutu võimekus raporteid luua. Raportite loomiseks tuleb vastava projekti detailvaates valida "Raportid" ning koostada sobiv raport.
Tuutus saab koostada lihtsaid HTML kujul raporteid, töövoogu kajastavaid graafikuid ja töövoole hinnangu andmiseks sobivaid tulemuskaarte.

Goals-Question-Metric (GQM)

GQM meetod aitab juhtida keerulisi projekte. Vajadus selle meetodi väljatöötamiseks tekkis NASA projektides 1970 aastate lõpul. Goddard Space Flight Center oli 1970-ks aastaks probleemi ees, kuidas muuta projektide juhtimise dünaamikat? Oluliseks osutus küsimus: mida on vaja mõõta eesmärgi saavutamiseks? Kuidas leida projekti takistavaid üldistavaid mustreid? Kas neid mõistes, oleks võimalik nendega ennetavalt tegeleda? Üks olulisi eesmärke oli leida lahendus tarkvara väljatöötamise hindade mõõtmiseks ja vähendamiseks. 
Lahendus leiti GQM paradigmade abil. GQM paradigmad on praktiline struktuur et koguda kokku kõik mõõtmisega seotud probleemid. Selline lahendus annab projektorganisatsioonile võimaluse määrata õiged mõõdikud ja teha kooskõlastatult mõõtmist. See annab ühese tee kuidas mingi projekt leiab/kogub/määrab/mõõdab oma eesmärgid ja mõõdikud. Eesmärkide kirjeldamine andis võimaluse leida olulised fookused. Küsimuste defineerimine mõtestas eesmärke ja lõpuks aitas leida eesmärgile vastavad mõõdikud. Loodud GQM struktuur lubas näha täielikke seoseid mõõdikute ja eesmärkide vahel. Metoodika aitab leida puuduvad või vastuolulised eesmärgid ja mõõdikud, samas näidates interpreteerimise kontekste. Selline lähenemine suurendab õigete eesmärkide seadmist ja vähendab samasuguseid väärtusi mõõtvate mõõdikute hulka. https://tuutu.eu

Tuutu lisafunktsioonid

Registrid

Tuutus kasutatakse registreid korduvate objektide loomiseks (kliendid, kaubad, IP aadressid jne) ja dokumentides loendi moodustamiseks. Dokumendi genereerimisel luuakse atribuutide ja selle väärtuste loend (kliendid: firma1, firma2 jne), ühtlasi kasutades Tuutu struktuuri Freemind tarkvaras kuvatakse atribuutide ja selle väärtuste visuaalne loend. 

Atribuute luues tuleb jälgida, et atribuudi tüübiks on kommentaar ja selle nime lõpus ei oleks üleliigseid tühikuid. Atribuudi nimetus on seega kommentaari pealkiri näiteks kujul <attr1>, <attr2> jne. Kommentaari kirjutatakse atribuudi memo. 

Registri loomiseks valitakse või tehakse uus Tuutu, kuhu edaspidi salvestatakse registri elemente, seejärel tuleb registri ID määrata. Selleks tuleb viia kursor Tuutude vaates konkreetse Tuutu esimeses tulbas asuva pliiatsi ikooni kohale, seejärel kuvatakse ID number. See number tuleb määrata Kasutaja seadete all registri ID-ks. 

Registrisse lisatavad elemendid peavad olema tüüpi register. 
Registri nimi = atribuudi nimi. 
Registri esimene rida (reavahetusmärk) kopeeritakse nimesse. 
Registri teine rida kopeeritakse memosse. 
Registri elemente saab grupeerida pealdiste alla. Iga uue elemendi atribuudiks "register" määramisel tekitatakse see koheselt registri kataloogi. 

NB! Registri kopeerimisel ja liigutamisel tehakse uus register ja tehakse unikaalsuse kontroll. Registri kataloogis registri muutmisel ja lõikamisel kontrolli ei tehta ja uut kannet ei teki. Uued kanded võib hiljem katalogiseerida.

Järjehoidjad

Järjehoidjaid saab lisada vajutades elemendi vaates seest tühjale "tähekese" ikoonile. Järjehoidja edukast lisamisest annab märku ikooni muutumine. 
Enda lisatud järjehoidjate vaatamiseks tuleb vajutada Tuutude tabelis ülal kolme punktiga tähistatud nupule ja valida "Järjehoidjad". Avaneb vaade kasutaja poolt seatud järjehoidjatest, nendega seotud Tuutudest ja teemadest. Järjehoidjatele vajutades viiakse kasutaja vastava elemendi juurde.

Jagamine

Struktuure ja elemente saab jagada Tuutu-väliste kasutajaga vajutades elemendi vaates jagamise ikoonile. Edukast jagamisest annab märku ikooni muutumine. Tekitatud avalikult lingilt saavad jagatud elemendile kõik huvilised ligi.
Enda jagatud struktuuride vaatamiseks tuleb vajutada Tuutude tabelis ülal kolme punktiga tähistatud nupule ja valida "Jagatud struktuurid". Avaneb vaade kasutaja poolt jagatud struktuuridest, nendega seotud Tuutudest ja teemadest. Neile vajutades viiakse kasutaja vastava elemendi juurde ja nende järel kuvatakse otsetee jagamiseks mõeldud lingile.

Kasutajate ülevaade ja kasutaja seaded

Tuutu kasutajate vaade avaneb Tuutude tabelis ülal kolme punktiga tähistatud ikoonile vajutades ja valides "Kasutajad". Avanenud kasutajate vaates on võimalik vaadata kasutajate nimekirja. Filtri kasutamisega saab valida kas kõigi või parasjagu aktiivsete kasutajate vahel, ühtlasi saab filtreerida nimede ja teemade järgi.

Kasutaja seadeid saab vaadata ja muuta vajutades Tuutude tabelis ülal nupule "Seaded". Avaneb vaade kasutaja infost, kus saab lisada ja muuta infot enda kohta. Nupp "Statistika" annab ülevaate kasutaja tegevusest Tuutus.

Kasutajate grupeerimine

Kasutajate registrit saab sorteerida ja sealt otsida: kasutajanime, PID ja firmanime järgi 
. PID on grupi kood 
. Firmanimi

Osalemine avaliku kasutajana

. Avalik kasutaja saab osaleda kõikides Tuutudes 
. Seadetes muuda oma profiil avalikuks 
. Avaliku osalemist Tuutus saab kustutada. Kasutajate all on link: Kustuta oma osalus

Teemad

Peale kasutaja esimest registreerimist tehakse uus teema. Uue teema nimi on sama kui kasutajanimi. Upgrade PRO annab võimaluse teha uusi teemasid ja kasutajaid. Kasutajad võivad osaleda mitmetes teemades. Iga tuutu on seotud ühe teemaga ja osalejaid saab lisada vastavalt kasutajate teemadele. Admin õigustes kasutajad haldavad ainult oma teemade kasutajaid.

Kalender ja teated

Tuutu projektide taustal jookseb ka kalendri- ja teadetesüsteem, mis võimaldab märkida sündmusi ja näiteks projekti juhtimisel või töövoo korraldamisel hõlbustab erinevate tegevuste kulgemise jälgimist. Kalendris saab ülevaate kõigist eesootavatest sündmustest, ühtlasi saavad sündmuse kohta teate ka kõik sellega seotud kasutajad. 
Teadetesüsteem toetab ka kasutajatevahelist suhtlust, muutes lühidate ja töövoo enda arengu jaoks vähetähtsate teadete edastamise lihtsamaks. Teadete vaatamiseks tuleb vajutada kasutaja-ikoonile või avada vastav teavitus.

Keel ja tõlge

Tuutu võimaldab ka mitmekeelset kasutamist - saab valida, mis keeles projekte, struktuure ja elemente kuvatakse. Ühtlasi saab valida ka Tuutu kasutajaliidese keelt. Seega võimaldab Tuutu ka tõlkimist, pakkudes paraleelselt ühe projekti kasutamist mitmekeelselt. Tõlkimiseks tuleb valida konkreetne element, detailvaates vajutada kolme punktida tähistatud nupule ja seejärel valida "Tõlgi". Siin saab ka määrata, mis keelde tõlgitakse. 
Tuutu kasutajaliidese keelt saab valida Tuutude vaates vajutades lipule väljumisnupu kõrval. Parasjagu struktuuride ja elementide kasutatavat keelt saab valida Tuutude tabelis väljumisnupu kõrval ja Tuutu sees sorteerimis- ning filtreerimisnuppude vahel.

Krüpteerimine

Tuutu elementide krüpteerimine, saavutamaks veelgi kõrgemat turvalisustaset oma andmete hoiustamisel, on hõlpsasti kasutatav. Selleks tuleb valitud elemendi detailvaates vajutada kolme punktiga tähistatud nupule ning valida "Krüpteeri". Avanevas aknas tuleb sisestada parool, mida soovite kasutada oma andmete krüpteerimiseks. Sama parooli läheb vaja ka dekrüpteerimiseks.

Otsing

Tuutu hõlpsamaks kasutamiseks saab kasutada otsingufunktsiooni, mis avaneb ülal "Otsi" nupule vajutades.
Otsing toimib struktuuride ja elementide otsimiseks nii Tuutude üldvaates kui ka konkreetse Tuutu sees. Üldvaates otsides peab otsisõna sisaldama vähemalt 3 märki, Tuutude sees piirangut pole.

 

PRO lisafunktsioonid

Kasutajatasemed

6_member/osaleja - näeb tuutusid kuhu ta on kutsutud. Osaleb ja saab teha lao broneeringut 
5_translator/tõlkija - sama kui osaleja. Lisaks näeb struktuure ja saab elemente tõlkida 
4_creator/looja - saab luua uusi tuutusid. 
3_manager/juht - sama kui looja lisaks saab teha struktuure ja näeb kasutajaid 
2_sales_manager - sama kui looja lisaks on müügi ja ostu funktsioonid 
1_admin - haldab kasutajaid

Tugiteenus

Teate saatmine

 

Nipid Tuutu hõlpsamaks kasutamiseks