1. Nupud ja põhimenüü

NOTATSIOONID
* märgitud osa töötab ainult peale täienduste ostmist;
** märgitud osa töötab, kui on tellitud vastav lisa;

Nupud on varjatud ja avanevad, kui vajutad ekraanile 

 

 

1.1. Otsi

Katastritunnus: kaardil näidatakse: a. kataster (punane joon); b. eraldised (must joon); c. *teatised (helesinine pind); Otsingu ajaloo vaatamiseks sisesta katastritunnuse esimene number;

*Kinnistu nimi: otsitakse ja kaardil näidatakse kinnistuga seotud katastrit;

*Kvartali nr: otsitakse ja kaardil näidatakse RMK kvartaliga seotud katastrit;

Kohad (aadress, kohanimi): otsida saab kinnistuid, talusi, aadresse jms. Otsimiseks vali maakond ning kirjuta koha või aadressi osad ja vali loendist. Aadressi osade järjekord ei ole oluline. Koha otsimine ja filtreerimine algab automaatselt nime sisestamisel, suurte mahtude korral tuleb loendit oodata. Koht avatakse kaardil mastaabiga 500m;

Eesti riigimets: funktsioon aktiveerub, kui kaardi mastaap on 500m st. peale kaardi suurendamist või koha otsingut. Riigimetsasid otsitakse ja kuvatakse kaardi keskkoha lähiümbruses

Jagatud kohad: näitab kaardil kuni 24 tunni vanuseid jagatud kohtasid. Vaikimisi on jagatud avaliku grupi andmed. ** Tellida saab isikliku grupi loomist. Otsi jagatud kohad, näitab siis lisaks ka isiklikus grupis olevate objektide asukohtasid

Metsad.eu: Portaalist metsad.eu andmete otsimine (projekt, kataster ja kinnistu) ja allalaadimine

1.2. Asukoht

Start GPS / mõõtmine: näitab kaardil seadme asukohta (sidevõrgu või GPS-i järgi). Ringi laius näitab asukoha määramise täpsust. 

Peale asukoha määramist, tekivad menüüsse uued valikud: Stop GPS/mõõtmine ja Jaga minu asukoht. Täpsemalt vaata punkt *4.GPS & mõõtmine

Jaga minu asukoht: jagab minu asukoha (sidevõrgu või GPS-i järgi) kaardile. Jagatud kohta kirjeldab ikoon (punane, roheline, sinine), kellaaeg ja memo. Asukohad säilivad 24 h; ** Tellida saab isikliku grupi loomist, siis jagatud kohad on nähtavad vaid isiklikus grupis;

Eesti: avab Eesti kaardi;

Otsitud koht: suurendab kaardil otsitud kohta;

GPS kodu: näitab kaardil GPS kodu. Kaardi menüüst saab lisada GPS kodu. GPS kodu ja jooksva GPS asukoha vahel on joon, millel näidatakse vahemaad meetrites. See lihtsustab sihtkohta navigeerimist

Navigeeri otsitud kohta: avab navigaatori (Google, +Waze, ...)

1.3. Seaded

Kaardikihtide valik: Katastrid, Eraldised, *Teatised, Eesti riigimets, Minu kohad, *Failid, Mõõtmised, Pildid

Pildi läbipaistvus:  Pildistatud kaartide läbipaistvus % (25, 50, 75, 100)

Kaardi valik: OpenStreetMap, ThunderForestMap, Maaameti põhikaart, Maaameti ortofot, Metsanduslik ortofoto

GPS: Mõõtmise sagedus, Lubatud min nihe, Lubatud viga, Pindala mõõtmine, Käsitsi resiim (vt. täpsemalt mõõtmine);

1.3.1. Aerofotode lisamine

Kaardile saab lisada oma kaardipilte (aerofotod, droonipildid, Google Map, jne.). Kaardipiltide lisamiseks peab Google Play-st allalaadima Vorona Map app-i. Kasutajatele, kes on ostnud ForEst app-i on Vorona tarkvara tasuta. Avage Vorona Map info alt Buy with BTC, täitke ankeet ja kirjutage memosse: ForEst. Vorona Map abil lisatud MapImage (kaardipildid) on nähtavad ka ForEst kaardil;


 

1.4. Info

Üldist: üldinfo

Aita: kasutajajuhend

Osta: täienduste ostmine arvega. Täida maksja juriidiline nimi, aadress ja e-post. Vajadusel saada memo. Maksja e-postile saadetakse arve. Soodushinnaga krüptoraha makse. Maksta saab BTC, BCH, ETH, LTC krüptorahaga. Saadame Teile täienduste ostmiseks krüptoraha makselingi. Täiendused aktiveeritakse automaatselt peale krüptoraha maksekinnituse saabumist

*Ava: kaardiandmete importimine

Kustuta: kaardikihtide kustutamine, valikus on: katastrid (koos eraldiste ja teatistega), Eesti riigimets, minu kohad, failid, GPS rada, kaardi vahemälu, Pildid

*Arhiveeri: salvestab kõik kaardile töö käigus lisatud andmed (ei kustuta). Andmed arhiveeritakse faili kpv.db. Arhiveeritud andmeid saab hiljem avada jai liita olemasolevate andmetega,

1.4.1. Kuidas kasutada krüptoraha

Maksta saab BTC, BCH, ETH, LTC kryptorahaga. Bitcoin (BTC) on kõige levinum krüptoraha. Tehke omale krüptoraha ostmiseks Coinbase konto https://www.coinbase.com/. Jälgige juhiseid. Mugavaks kasutamiseks laadige nutiseadmesse Coinbase app. Coinbase kontolt maksmisel ei ole ülekandetasusid.
 

2. Kaardimenüü

Kaardi menüü (avaneb kaardile vajutades 3 sekundi jooksul) 

3. Kaardifunktsioonid

Kasulik on teada: Kaardi puhvermälu suurus on 500 kaardilehte. Enne metsa sõitmist laadige omale vajalikud kaardilehed. Kaardilehtede laadimine toimub kaardi vaatamisel.
 

4. GPS & mõõtmine

4.1. Ettevalmistused kohtvõrgus

GPS mõõtmisel võib mobiilne andmeside olla aeglane. Kaardi kasutamiseks ilma Interneti ühenduseta on vaja enne allalaadida kaardilehed ja siis salvestada seadistusfail. Kaardilehtede allalaadimiseks piisab kaardi vaatamisest. Seadistusfaili salvestamiseks on vaja peale kaardilehtede allalaadimist vajutada nuppu back/tagasi 

4.2. GPS-i seadistamine

4.3. Mõõtmine ja andmed

4.3.1. Alustamine

Start GPS, tekivad mõõtmise nupud. Pindala mõõtmisel jälgi, et helisignaal ei katkeks, vajadusel oota, kuni tekib tingimustele vastav tulemus. Jälgi et tekitaksid pinna nurgapunktid. Arvesta olukorraga, kui viga on suurem, siis ei teki automaatselt mõõtmistulemust. GPS punkti saab käsitsi lisada [+] nupuga. Viimase punkti kustutamiseks vajuta [-] nuppu. Mõõtmisel võivad koordinaadid olla ebatäpsed, kuid suuremate pindalade arvutamisel on tulemus suhteliselt täpne. Mõõtmise ajal saab teha pausi ja hiljem jätkata. Tee paus kui on vaja mõõtmine lõpetada või teha muid toiminguid: telefoniga helistamine ja teiste rakenduste kasutamine

Nupud GPS start

  

1. GPS asukoht keskele, 2. Alusta salvestamist
 

4.3.2. Teekonna ja pindala mõõtmine

Nupud GPS salvestab

1. GPS asukoht keskele, 2. paus, 3. [+]lisa käsitsi GPS punkt, 4. [-] kustuta viimane punkt
 

Nupud GPS paus ja andmete salvestamine

 

 

 

1. GPS asukoht keskele, 2. jätka mõõtmist, 3. lõpeta mõõtmine ja salvesta andmed 

 

lõpeta GPS / mõõtmise režiim 
 

4.3.3. Lisainfo

Mõõtmise ajal ei saa muuta sagedust, minimaalset nihet ja lubatud viga. Saab muuta käsitsi reziimi sees/väljas st. kasutada kombineeritud mõõtmist.  

5. Aerofotodelt käsitsi mõõtmine

 

1. GPS asukoht keskele, 2. mõõtmise paus, 3. kustuta viimane punkt

 

Lisa uus punkt 
 

  

1. jätka mõõtmist, 2. lõpeta mõõtmine ja salvesta/kustuta andmed 

Tavalise GPS-i viga on umbes 3m ja aerofotodelt käsitsi mõõtmisel võib saada samaväärse mõõtmistulemuse. Arvestama peab aerofotodel olevate andmete aegumisega. Sellepärast on mõistlik kasutada kombineeritud mõõtmist. Üldise pindala saab mõõta aerofotolt ja puuduvad väljalõiked GPS abil. Käsitsi mõõtmiseks lülita sisse Preferences: Manual mode. Punkti lisamiseks vajuta kaardi nupule. Võimalusel kasuta puutetundliku ekraani pliiatsit. Juhul kui punkt tuli valesse kohta vajuta kustutamiseks nuppu [-]. Mõõtmise lõpetamisks vajuta nuppu lõpeta mõõtmine [ruut] 


 

6. Kasulik on teada

7. Viimased muudatused

ver.1.7.5 (01.10.2020)

ver. 1.6.16 (01.07.2019) 


ver. 1.6.10 (25.10.2017) 


ver. 1.6.7 (09.09.2017) 


ver. 1.6.6 (19.04.2017) 


Dokumenti on muudetud 14.02.2020
 

8. Kasulikud lingid

Uuendused
Privaatsus poliitika
Firma tutvustus